Rozvoj komunity

Podporené projekty

Podpora bývania prostredníctvom finančného vzdelávania

Projekt finančného vzdelávania a posilňovania finančných zručností programov Habitat for Humanity v Európe, Strednej Ázii, Afrike a na Blízkom Východe.

Viac informácií

Vzdelávacie a komunikačné centrá

Tento grantový program je určený základným školám na úpravu vybraných priestorov ako sú knižnice či triedy na špeciálne centrá.

Viac informácií

Malé granty

Banka prostredníctvom spolupráce s Komunitnou nadáciou Bratislava poskytuje malé granty v dvoch základných oblastiach: vzdelávanie a komunitný život.

Viac informácií

Spoločenská zodpovednosť