Podpora podnikania

Podporené projekty

Súťaž o Sociálny podnik

Súťaž zameraná na rozvoj podnikania pre vybrané neziskové organizácie s finančnou prémiou pre víťazný podnikateľský návrh.

Viac informácií

Spoločenská zodpovednosť