Ocenenia

Citi je celosvetovo uznávaná spoločnosť pre svoje novátorstvo a kvalitu bankových služieb.

Citi získala viaceré medzinárodné ocenenia, medzi inými ocenenie od časopisu Global Finance "The best Corporate/Institutional Internet Bank, ktoré sme v regióne strednej a východnej Európy získali opätovne počas posledných 4 rokov (2005, 2006, 2007, 2008), tiež ocenenie od časopisu Euromoney "The best Cash Management House Award" na Slovensku, ktoré sme opätovne získali počas 2 rokov (2006, 2007).

V rebríčku ekonomického týždenníka Trend sa banka umiestnila na 3. mieste v súťaži "Banka roku 2000" a na 2. mieste v súťaži "Banka roku 2002".

V rokoch 1997, 1998 a 1999 bola banka ocenená ako "Najlepšia zahraničná banka na Slovensku" časopisom Euromoney, ktorého výročné ocenenia patria medzi najrešpektovanejšie meradlá práce medzinárodných finančných inštitúcií.

V roku 2008 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ocenilo banku v súťaži "Zamestnávateľ ústretový k rodine" v kategórii "Rovnosť príležitostí žien a mužov".

V rovnakom roku banka získala prvé miesto v rámci ocenenia Cena Filantropie 2008, v kategórii Vzdelávanie za projekt Letná škola ekonómie (viac v sekcii Spoločenká zodpovednosť).

O nás