Kontakt

Obchodné meno Informácie 02/58 230 111
Citibank Europe plc prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Centrálny fax 02/58 230 200
  Blokácia platobných kariet 02/58 230 400
    0800 004 696
     
Vedúci organizačnej zložky
Veronika Špaňárová    
     
Kontakt pre médiá    
Manažérka komunikácie Citi v Českej republike a na Slovensku
Lucie Polívková
     
Registrované sídlo    
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava    
     
Miesto výkonu činností    
Dvořákovo nábrežie 8
River Park, blok D
811 02 Bratislava    
     
SWIFT/BIC banky: CITISKBA  
Numericky kod banky: 8130  
Znakovy kod banky: CITISA  
Kontakt