Vitajte v Citi

Korporátne bankovníctvo

Banka poskytuje finančné služby veľkému počtu významných slovenských a nadnárodných spoločností.

Malé a stredné podniky

Divízia malých a stredných podnikov poskytuje služby a produkty rôznym typom malých a stredných podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Klientske centrum

V našom klientskom centre si môžete stiahnuť dokumenty súvisiace s produktami a službami, ktoré ponúka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.