Finančné vzdelávanie

Podporené projekty

Ekonómia pre lídrov

Od roku 1995 rozvíjame na Slovensku v spolupráci s Foundation for Teaching Economics a nadáciou F.A.Hayeka Letnú školu ekonómie pod názvom „Ekonómia pre lídrov“.

Viac informácií

Banky v akcii

Od školského roku 2007/2008 banka podporuje program Banky v akcii.

Viac informácií

Domov

Projekt "Domov", venovaný mladým ľuďom odchádzajúcim z detských domovov, si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť a sociálne zručnosti.

Viac informácií

Spoločenská zodpovednosť