Dobrovoľníctvo

Dobročinnosť je prirodzenou súčasťou všetkých komunitných projektov Citi. Banka podporuje rôzne formy kolektívneho aj individuálneho darcovstva. Osobitné úsilie vynakladá na osvetu filantropického myslenia v podnikateľskom sektore.

Dobrovoľnícke aktivity:

Dobrovoľnícka práca

Zmestnanci spločnosti Citi majú možnosť odpracovať jeden pracovný deň v kalendárnom roku v prospech mimovládnych organizácií (MVO) zastupúcich tretí sektor.

Viac informácií

Globálny komunitný deň

Dňa 18. 11. 2006 sa uskutočnila prvá globálna dobrovoľnícka akcia pod názvom Globálny komunitný deň (Global Community Day).

Viac informácií

Iniciatíva Engage

Engage je sieť spoločensky zodpovedných firiem, ktoré podporujú a rozvíjajú rôzne formy dobrovoľníctva v radoch svojich zamestnancov.

Viac informácií

Pomáhame tam, kde pôsobíme

Pomáhame tam, kde pôsobíme je zamestnanecký grantový program, ktorý sa v roku 2010 realizoval po prvýkrát.

Viac informácií

Spoločenská zodpovednosť