Spoločenská zodpovednosť

Komunitné aktivity finančnej skupiny Citi sú postavené na presvedčení, že finančné služby môžu byť hybnou silou k trvalému dobru na svete. Poskytovaním prístupu ku kapitálu a investičným produktom, finančné inštitúcie napomáhajú podnikom k rastu a rozvoju ich potenciálu a v konečnom dôsledku k budovaniu komunít. Je prirodzené, že viac než storočná tradícia prítomnosti Citi v nespočetných komunitách po celom svete vedie k zodpovednosti za zlepšovanie kvality ich života. Na Slovensku sa táto zodpovednosť premieta predovšetkým do týchto oblastí:

Spoločenská zodpovednosť