Archív

Mikrofond

V rokoch 2001 - 2006 banka podporovala program Mikrofond, určený začínajúcim podnikateľkám, pochádzajúcich predovšetkým zo sociálne slabších regiónov.

Viac informácií

Spoločenská zodpovednosť