Treasury

Oddelenie Treasury realizuje devízové a peňažné operácie na medzibankovom trhu a svojou obchodnou činnosťou sa priamo zúčastňuje na tvorbe cien jednotlivých Treasury produktov. Silné postavenie na medzibankovom trhu umožňuje Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytovať svojim zákazníkom kvalitné produkty Treasury a vždy aktuálne ceny. Kontaktnými osobami pre sú pre zákazníkov pracovníci Treasury Sales & Derivatives Marketing Unit.

Komplexné riešenia obsahujú najmä:

  • analýzu devízového a úrokového rizika
  • stanovenie finančnej stratégie
  • voľbu vhodného produktu, resp. vytvorenie nového produktu
  • realizáciu

Produkty a služby zákazníkom

Produkty a služby zákazníkom predstavujú devízové operácie, investičné produkty a devízové operácie.

Viac informácií

Internetová platforma

Novinkou oddelenia Treasury Sales & Derivatives Marketing Unit je internetová platforma.

Viac informácií

Treasury