Platobné karty

Služobné platobné karty Citibank VISA je možné používať na úhradu za tovary a služby na všetkých miestach označených symbolom VISA v Slovenskej republike aj v zahraničí a k výberu hotovosti z bankomatov, prípadne na pokladniach bánk označených symbolom VISA.

Výhody

Najväčšia celosvetová sieť VISA držiteľom platobných kariet ponúka možnosť využiť niekoľko miliónov obchodných miest, viac než 1 700 000 bankomatov vo viac než 200 krajinách sveta, viac než 19 000 obchodných miest a 2 700 bankomatov v Slovenskej republike.

Hlavné dôvody, prečo si vybrať služobné platobné karty Citibank VISA:

 • skúsenosti jedného z najväčších vydavateľov platobný kariet na svete
 • najväčšia celosvetová akceptačná sieť VISA
 • riešenia ponúkajúce komfort a bezpečnosť

Ponúkame Vám:

Širokú paletu služobných platobných kariet
Vyberte si z našej ponuky Gold a Business platobných kariet
K dispozícii sú pre Vás pripravené produkty kreditného aj debetného charakteru

Flexibilné limity
Nastavte si celkový aj hotovostný limit podľa Vašej potreby

Cestovné poistenie
Na cestách v zahraničí ste chránení cestovným poistením Vašej služobnej platobnej karty

Možnosť pripoistenia
V prípade záujmu sa môžete pripoistiť proti zneužitiu karty a pre dlhodobé pracovné cesty

Online prístup k Vašej služobnej platobnej karte
Prostredníctvom aplikácie CitiManager (www.citimanager.com/login) môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek pristupovať k svojmu kartovému profilu, spravovať svoje kontaktné údaje a mať prehľad o aktivitách na Vašej služobnej platobnej karte.
Pre prístup do aplikácie kliknite tu.

Bezpečné platby cez internet prostredníctvom služby 3D Secure
3D Secure poskytuje dodatočnú ochranu pri platení v internetových obchodoch. Viac informácií je k dispozícii tu.

Služba zasielania notifikačných správ
So službou zasielania notifikačných správ prostredníctvom e-mailu a SMS správ budete mať neustále prehľad o aktivitách na Vašej služobnej platobnej karte. Pre viac informácií kliknite tu.

Non-stop monitoring
Nepretržite strážime Vaše finančné prostriedky pred prípadnými podvodmi na platobných kartách.

Bezpečnosť
V prípade straty alebo odcudzenia Vašej karty nás kedykoľvek kontaktujte na zákazníckej linke služobných platobných kariet na číslach: 0800 004 696 alebo +421 2 58230 400.

Ponuka platobných kariet

Platobné karty VISA Business Charge

Platobná karta VISA Business Charge je určená zamestnancom spoločnosti a strednému manažmentu, platobná karta VISA Business Gold Charge je prestížna karta určená predovšetkým osobám na najvyšších riadiacich postoch.

K platobným kartám VISA Business Charge je možné zakúpiť si cestovné poistenie, držitelia platobných kariet VISA Business Gold Charge sú poistení automaticky. K obidvom platobným kartám je možné aktivovať aj poistenie zneužitia platobnej karty a ďalšie doplnkové služby, ako je členstvo v IAPA alebo Priority Pass.

Platobné karty VISA Business Charge a VISA Business Gold Charge sú platobné karty s vopred určeným úverovým limitom, ktorý sa každý mesiac automaticky obnovuje a tak zaručuje držiteľom platobných kariet, že majú vždy dostatok prostriedkov na úhradu firemných výdavkov kdekoľvek doma i v zahraničí.

Platobné debetné karty VISA Business

Platobná debetná karta VISA Business je priamo prepojená na bežný účet spoločnosti. Touto platobnou kartou je možné realizovať úhrady do výšky disponibilného zostatku na účte a limitov, stanovených na úrovni každej platobnej karty. Za účelom oddelenia kartových transakcií od ostatných obchodných transakcií Vám môžeme otvoriť osobitný účet.

K debetným platobným kartám je možné aktivovať doplnkové služby, ako je členstvo v IAPA alebo Priority Pass a cestovné poistenie ako aj poistenie zneužitia platobnej karty.

Poistenie

Cestovné a úrazové poistenie

Od 1.2.2020 Vám ponúkame poistenie v spolupráci so spoločnosťou Colonnade Insurance S.A., so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605, konajúca prostredníctvom, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V.

Poistenie uhradené pred týmto dátumom je poskytované až do konca poistného obdobia spoločnosťou AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku so sídlom pobočky V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24232777. Následne bude toto poistenie automaticky aktivované a ponúkané v zmysle poistných podmienok platných od 1.2.2020.

Toto poistenie je automaticky aktivované pre všetky platobné karty VISA Business Gold. K platobným kartám VISA Business Charge a debetným platobným kartám VISA Business je možné si zakúpiť poistenie ako dodatočnú službu.

Detailné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu nájdete tu.

Poistenie zneužitia

Počnúc dňom 1.2.2020 už nebude možné dojednať poistenie zneužitia. Poistenie uhradené pred týmto dátumom dobehne podľa pôvodných podmienok až do konca uhradeného poistného obdobia.

Detailne informácie k poisteniu zneužitia nájdete tu.

Notifikačné správy

Služba zasielania notifikačných správ Vás informuje prostredníctvom e-mailových správ a SMS o aktivitách na Vašej služobnej platobnej karte VISA, vydávanej Citibank.

Výhody

So službou posielania notifikačných správ prostredníctvom e-mailu a SMS správ budete mať kedykoľvek a kdekoľvek prehľad o aktivitách na Vašej služobnej platobnej karte VISA, napríklad o každej zrealizovanej transakcii, o zostávajúcom dostupnom kredite, o zamietnutej transakcii alebo o vygenerovaní nového kartového výpisu. Všetko, čo potrebujete, je mobilný telefón či e-mail.

 • Máte svoje transakcie pod kontrolou – ste informovaný o základných operáciách na Vašich služobných platobných kartách VISA
 • Zvyšujete bezpečnosť svojich platobných kariet – dostávate automaticky informácie o aktivitách, tým chránite Vaše platobné karty pred zneužitím
 • Máte dostupné a rýchle informácie – dôležité správy sú zasielané v reálnom čase na Váš e-mail či mobilný telefón

Prehľad typov notifikačných správ

Zostávajúci dostupný kredit Pomôžeme Vám predísť zamietnutým transakciám z dôvodu vyčerpaného kreditného limitu. V prípade, že Váš zostávajúci disponibilný zostatok klesne pod hodnotu 20% z celkového dostupného limitu, budete o tejto skutočnosti včas informovaný
Zamietnutá transakcia Zašleme Vám upozornenie o každej zamietnutej transakcii, a to ihneď, ako bude zamietnutá, čo Vám umožní na vzniknutú situáciu bezodkladne reagovať
Každá transakcia Budete upozornený o každej vykonanej transakcii na Vašej platobnej karte ihneď po jej autorizácii, čo Vám okrem iného umožní včas odhaliť potenciálne zneužitie Vašej platobnej karty
Transakcia vysokej hodnoty Budete upozornený na každú zrealizovanú nadlimitnú transakciu na Vašej platobnej karte ihneď po jej autorizácii, pričom výšku limitu definujúceho nadlimitnú transakciu si sami určíte. Táto funkcia tiež chráni Vašu platobnú kartu pred potenciálnym zneužitím
Stav údržby mojej karty Budete informovaný o uskutočnených zmenách v nastaveniach Vašej platobnej karty uskutočnených prostredníctvom aplikácie CitiManager
Nový výpis je k dispozícii Obdržíte informáciu ihneď, ako bude Váš nový výpis k dispozícii k nahliadnutiu, stiahnutiu a/alebo k tlači. Takto Vám umožníme rýchlejšie spracovanie vyúčtovania Vašich služobných platobných nákladov
Aktivujte svoju kartu V prípade ak si zabudnete svoju služobnú platobnú kartu aktivovať, upozorníme Vás na nutnosť jej aktivácie, aby ste ju boli schopný v prípade potreby ihneď použiť

Aktivácia služby

Služba je automaticky aktivovaná pre všetky existujúce i nové služobné platobné karty VISA. Programový administrátor má možnosť upraviť nastavenie tejto služby na úrovni Vašej spoločnosti.

Aby sme Vám, držiteľom služobných platobných kariet VISA, mohli tieto upozornenia zasielať a zaistiť Vám tak výhody plynúce z tejto služby, je nevyhnutné, aby ste sa zaregistrovali v aplikácii CitiManager na www.citimanager.com/login a poskytli nám svoje aktuálne kontaktné údaje.

Manuál pre registráciu a nastavenie kontaktných údajov v aplikácii CitiManager pre držiteľov platobných kariet si vyžiadajte u svojho programového administrátora / kontaktnej osoby, prípadne nás kontaktujte (taktiež aj v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou alebo nastavením) na telefónnom čísle zákazníckej linky služobných platobných kariet VISA uvedenom na zadnej strane Vašej platobnej karty.

3D Secure

Od 1.11.2016 je služba 3D Secure dostupná zdarma pre všetky služobné platobné karty VISA, vydávané Citibank. Držitelia služobných platobných kariet VISA tak majú k dispozícii nový štandard bezpečnosti pri platení v internetových obchodoch bez obáv zo zneužitia platobnej karty.

Čo je 3D Secure?

Ide o dodatočný prvok ochrany držiteľov platobných kariet pri platení cez internet. Totožnosť držiteľa platobnej karty je pri každej transakcii overená prostredníctvom bezpečnostného kódu doručeného platiteľovi prostredníctvom SMS na jeho mobilný telefón.

Výhody

3D Secure predstavuje vysoký štandard bezpečnosti pri platení v internetových obchodoch

 • 3D Secure výrazne znižuje možnosť zneužitia Vašej služobnej platobnej karty VISA pri platbe cez internet
 • Služba je zdarma
 • Všetky údaje pri platbe zadávate Citibank a nie obchodníkovi
 • 3D Secure využívajú dôveryhodní obchodníci a ich počet sa stále zvyšuje

Ďalšie informácie o službe

 • Pri platbe u obchodníka podporujúceho 3D Secure Vám bude ako ďalší prvok autorizácie zaslaný jednorazový kód
 • Jednorazový kód je poslaný držiteľovi platobnej karty s 3D Secure na jeho mobilný telefón formou SMS
 • Tento kód zadá držiteľ platobnej karty do autorizačnej obrazovky, čím potvrdí transakciu u obchodníka
 • Od 1.11.2016 majú všetky služobné platobné karty VISA, vydávané Citibank automaticky nastavenú 3D Secure službu. Pre umožnenie platieb v rámci tejto služby je nevyhnutné, aby mal každý držiteľ platobnej karty v aplikácii CitiManager nastavené platné kontaktné mobilné telefónne číslo
 • V prípade akýchkoľvek problémov so službou 3D Secure nás prosím kontaktujte na zákazníckej linke uvedenej na zadnej strane Vašej platobnej karty
 • V prípade, ak internetový obchodník nepodporuje 3D Secure, budete môcť ďalej pokračovať v nákupoch bez presmerovania na službu 3D Secure

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky nájdete tu.

Ďalšie dôležité informácie

Blokácia kariet
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu platobnej karty, je nevyhnutné túto skutočnosť ihneď telefonicky oznámiť priamo držiteľom platobnej karty na telefónnom čísle +421 2 58230 400 alebo 0800 004 696. Blokácia karty je vykonaná okamžite po obdržaní telefonického oznámenia a je vykonaná zdarma. Telefonické oznámenie blokácie platobnej karty je nevyhnutné následne písomne potvrdiť oprávnenou osobou spoločnosti na adresu Citibank.

Vymedzenie použitia kariet
Na všetkých platobných kartách môžete nastaviť obmedzenia na výbery hotovosti, bezhotovostné platby, prípadne typ transakcie. Na platobnej karte je tiež možné zakázať jej použitie pre platby na internete, nákup tovaru cez telefón, či úplne zablokovať výber hotovosti.

Monitoring podozrivých transakcií
V záujme zachovania Vašej najvyššej bezpečnosti nepretržite monitorujeme všetky prichádzajúce transakcie a žiadosti o autorizáciu a porovnávame ju s vopred definovanou skupinou rizikových parametrov. Ak je transakcia identifikovaná ako riziková, budeme Vás kontaktovať, overíme si Vašu totožnosť prostredníctvom overovacích otázok a transakciu si s Vami potvrdíme. V prípade, ak transakcia nebude overená, platobná karta je okamžite zablokovaná. Tento proces pomáha identifikovať možné riziko zneužitia platobnej karty (v niektorých prípadoch dokonca ešte predtým, ako zistíte, že bola platobná karta stratená či odcudzená), a tým prispievame k minimalizácii strát spojených s prípadným zneužitím. Táto služba je poskytovaná bezplatne.

Obchodné podmienky
Aktuálne znenie obchodných podmienok pre vydávanie a používanie platobných kariet nájdete tu.

Korporátne bankovníctvo