Klientske centrum

V našom klientskom centre si môžete stiahnuť dokumenty súvisiace s produktami a službami, ktoré ponúka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne riešenie konkrétnej situácie, nás, prosím, kontaktujte telefonicky, osobne alebo faxom.

Dôležité kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakt.

Korporátne bankovníctvo