Financovanie pohľadávok

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, poskytuje svojim klientom produkt financovania pohľadávok vznikajúcich v domácom i zahraničnom obchodnom styku.

V závislosti na charaktere obchodných transakcií medzi dodávateľom a odberateľom poskytujeme nasledovné možnosti financovania pohľadávok:

  • s plným spätným postihom na postupcu
  • s limitovaným spätným postihom na postupcu
  • bez spätného postihu na postupcu – Vašej spoločnosti umožní navýšiť disponibilnú hotovosť bez zaťaženia súvahy na strane pasív
Korporátne bankovníctvo