CitiService

CitiService predstavuje oddelenie služieb zákazníkom, ktorého úlohou je poskytovať jednoduchý prístup k bankovým informáciám, službám a produktom. Pracovníci Citiservice boli starostlivo vyškolení, aby dokázali efektívne riešiť široký okruh požiadaviek.

CitiService klientom poskytuje:

  • rýchly a efektívny servis na jednom telefónnom čísle
  • informácie o stave na účtoch a informácie o výpisoch z účtov
  • riešenie reklamácií a prešetrovanie transakcií
  • ľahký prístup k špecializovaným expertom Citibank
  • vypracovanie rôznych druhov potvrdení, dokumentov a auditorských listov

Pracovníci oddelenia CitiService sú k dispozícii od 8:00 do 17:00 hod.

CitiService Bratislava – tel. 02 / 58 230 111
Elektronické bankovníctvo – tel. 02 / 58 230 380

CitiService