Cash management

Bežné účty

Bežný účet je možné otvoriť na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Viac informácií

Bezhotovostný platobný styk

Viac informácií

Hotovostné operácie

Hotovostné operácie v domácej a cudzej mene sú k dispozícii na pobočkách, na výbery menších objemov hotovostí je možné použiť aj platobné karty.

Viac informácií

Internetové bankovníctvo

Internetové bankovníctvo predstavuje hlavný komunikačný nástroj medzi klientom a Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Viac informácií

Korporátne bankovníctvo