Vernostné programy

Vernostný program zahŕňa kontokoretné prečerpanie na bežnom účte klienta, služby oddelenia Trade a Treasury až do výšky 200 tisíc EUR. Vernostné programy a sú určené pre klientov, ktorí aktívne využívajú služby Cash managementu za obdobie najmenej 3 mesiacov a spĺňajú základné a jednoduché kritériá pre financovanie.

Malé a stredné podniky