Refinanovanie

Jednou z foriem financovania investícii a pracovného kapitálu je aj refinancovanie existujúcich záväzkov spoločnosti so zámerom optimalizovania kapitálovej štruktúry klienta.

V prípade uspokojivých finančných výsledkov klienta banka môže poskytnúť takýto úver aj bez zabezpečenia v plnej výške.

Malé a stredné podniky