Opúšťate stránku Citibank

Práve opúšťate internetovú stránku Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Radi by sme Vás upozornili, že Citibank nezodpovedá za informácie (ohľadom produktov a služieb), publikované na nasledovnej internetovej stránke. Ak ste porozumeli tomuto upozorneniu, prosím kliknite na tlačidlo OK.

Malé a stredné podniky