Malé a stredné podniky

Naša divízia sa zameriava na budovanie dlhodobého partnerstva s podnikmi pôsobiacimi na Slovensku s minimálnym ročným obratom 5 miliónov EUR.

Naši firemní poradcovia ponúkajú klientom komplexné bankové služby vrátane podnikového financovania, riadenia hotovosti a platobného styku, devízových operácií a ochrany voči kurzovým, úrokovým alebo komoditným rizikám i podporu zahraničného obchodu..

Na základe osobných stretnutí sa naši firemní poradcovia snažia zistiť potreby a požiadavky klientov, aby sme boli schopní ponúknuť najoptimálnejšie riešenie šité na mieru špecifickým potrebám klienta.

Malé a stredné podniky