Hotovostné operácie

Hotovostné operácie v domácej a cudzej mene sú k dispozícii na pobočke Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky na adrese Dvořákovo nábrežie 8, River Park, blok D, tretie poschodie, 811 02 Bratislava v pokladničných hodinách, ktoré nájdete tu. Na výbery menších objemov hotovosti je možné použiť aj platobné karty vydané Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Pre klientov, ktorí inkasujú veľké objemy hotovosti, prípadne inkasujú malé objemy hotovosti od veľkého počtu zákazníkov, banka ponúka alternatívne riešenia zberu hotovosti na celom území Slovenska.

Zber hotovosti prostredníctvom poukážok

  • vklad hotovosti prostredníctvom poštových poukazov na účet na všetkých obchodných zastúpeniach Slovenskej pošty
  • vhodné pre veľký počet malých objemov hotovosti
  • detailné informácie o vloženej hotovosti prostredníctvom internetového bankovníctva

Zber hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej služby

  • bezpečný a rýchly zber veľkých objemov hotovosti priamo z predajných priestorov
  • detailné informácie o zozbieranej hotovosti prostredníctvom internetového bankovníctva

Zber hotovosti prostredníctvom vybraných slovenských bánk

  • možnosť využiť existujúcu sieť pobočiek vybraných slovenských bánk
Malé a stredné podniky