Financovanie kontraktov

Pre klientov so spoľahlivou kvalitou produktov a služieb poskytujeme financovanie ich odberateľských kontraktov so splatnosťou do 2 rokov vrátane obdobia pred dodávkou produktov a služieb, ktoré by však nemalo presiahnuť 1 rok.

Nákladové faktúry súvisiace s kontraktom môžu byť financované až do výšky 70% ich hodnoty vrátane DPH. Financovanie kontraktov je zvyčajne zabezpečené záložným právom ku kontraktu a k budúcim pohľadávkam. Pre financovanie kontraktu dlhšie ako 1 rok požadujeme zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť.

Malé a stredné podniky