Dlhodobé úvery

Dlhodobé úvery sú určené na financovanie nákupu dlhodobého majetku (pozemkov, budov, zariadení) alebo na vybudovanie, prípadne rekonštrukciu hlavných prevádzkových priestorov spoločnosti. Klient môže cez divíziu malých a stredných podnikov získať úver až do výšky 80% projektových nákladov na obdobie maximálne 7 rokov. Požiadavkou poskytnutia dlhodobých úverov je ručenie vo forme záložného práva na nehnuteľnosti.

Malé a stredné podniky