Ďalšie typy financovania

Ďalšie typy financovania vieme poskytnúť prostredníctvom Trade štruktúr (financovanie a odkup pohľadávok, eskont zmeniek, financovanie distribučných kanálov) alebo štruktúr, ktoré zahŕňajú exportné kreditné agentúry (ECAs).

Malé a stredné podniky