Dokumentárne inkaso

  • bezzáväzkový dokumentárny platobný nástroj
  • banka je poverená obstaraním platby oproti dokumentom, ktoré umožňujú disponovanie s tovarom
  • je veľmi výhodnou platobnou podmienkou pre dovozcu – kupujúceho
  • pre predávajúceho – vývozcu je použitie tohto nástroja zaujímavé iba ak nemá pochybnosti o ochote kupujúceho odobrať tovar.

Druhy dokumentárneho inkasa:

  • Dokumentárne inkaso s podmienkou D/P (dokumenty proti zaplateniu)
  • Dokumentárne inkaso s podmienkou D/A (dokumenty proti akceptácii)
Malé a stredné podniky