Bežné účty

Bežný účet je možné otvoriť na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

  • variabilná štruktúra a mena účtov
  • žiadny minimálny zostatok
  • možnosť zriadiť osobitný mzdový účet
  • vedenie sociálneho a rezervného účtu je oslobodené od poplatkov
  • bežné účty sa úročia mesačne a úroky sa pripisujú v posledný pracovný deň v mesiaci
  • on-line pohľad na účet v reálnom čase, elektronický výpis z účtu, papierový výpis z účtu

Terminované vklady umožňujú zhodnotiť voľné finančné prostriedky v domácej alebo cudzej mene. Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci oddelenia Treasury.

Malé a stredné podniky