Bezhotovostný platobný styk

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Vám ponúka vykonávanie bezhotovostného platobného styku v rôznych menách a formách. Platby môžete posielať a prijímať v rámci Slovenska, do zahraničia alebo zo zahraničia.

SEPA

SEPA platba je prevod finančných prostriedkov v mene EUR medzi poskytovateľom platobných služieb platiteľa a poskytovateľom platobných služieb príjemcu v rámci Slovenskej republiky alebo v rámci krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

SEPA platobné nástroje od 1. februára 2014 plne nahradili domáce platby a domáce inkasá.

Cezhraničný platobný styk

Cezhraničný prevod je bezhotovostný prevod do / zo zahraničia alebo prevod v cudzej mene medzi poskytovateľmi platobných služieb v rámci Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uzávierkach pre príjem platobných príkazov a o lehotách na vykonanie jednotlivých prevodov nájdete tu.

Malé a stredné podniky